Zarezerwuj Basztową dla siebie, wypełniając formularz poniżej:

_____________


    _____________
    Zadatek wynosi 20 % kwoty najmu.
    Odwołanie rezerwacji jeden dzień przed sesją – utrata zadatku 100 %.
    Odwołanie rezerwacji w dniu sesji – płatne 100 % ceny najmu.
    W razie wcześniejszego zakończenia najmu lub opóźnienia w jego rozpoczęciu, cena nie ulega zmianie. Przedłużenie wynajmu o 15 minut spowoduje naliczenie opłaty za kolejną, pełną godzinę. Wystawiamy faktury 0% VAT.