1. Wynajem Basztowa Atelier
(pomieszczenie studio z balkonem o wymiarach 610×550 cm, wysokość 370 cm)

Pierwsza godzina -169 zł
Każda kolejna – 149 zł/h

Pakiet 3h – 415 zł
Pakiet 6h – 775 zł
Pakiet 9h – 1075 zł

Za uszkodzenie (zabrudzenie) tła odpowiada wynajmujący. Koszt zużycia to 30 zł/mb

2. Wynajem Chill-Room
Sesje zdjęciowe, warsztaty, szkolenia, wywiady (bez wynajmu Atelier – studio fotograficznego)

Pierwsza godzina – 129 zł
Każda kolejna – 99 zł/h

Pakiet 6h – 500 zł
Pakiet 10h – 800 zł

3. Wynajem dwóch pomieszczeń
Atelier (studio fotograficzne) + Chill-Room (sesje zdjęciowe, warsztaty, szkolenia, wywiady)

Pierwsza godzina – 229 zł
Każda kolejna – 199 zł/h

Pakiet 6h – 1000 zł
Pakiet 10h – 1500 zł

4. Wynajem Makeup-Room

Pierwsza godzina – 59 zł brutto
Każda kolejna – 49 zł brutto
______________________________________

Podczas trwania wynajmu na miejscu zawsze dostępna jest obsługa Basztowa Atelier.
Podstawowa pomoc w zakresie lokalizacji lamp i sprzętu oraz obsługi strefy chili (kawa, woda, herbata) zawarta jest w cenie najmu.

Pełna pomoc asystenta studio (blendowanie, przenoszenie i podłączanie lamp, ustawianie aranżacji itp.) – 49 zł/h

Zadatek wynosi 20 % kwoty najmu.

Odwołanie rezerwacji jeden dzień przed sesją – utrata zadatku 100 %.
Odwołanie rezerwacji w dniu sesji – płatne 100 % ceny najmu.
W razie wcześniejszego zakończenia najmu lub opóźnienia w jego rozpoczęciu, cena nie ulega zmianie.
Przedłużenie wynajmu o 15 minut spowoduje naliczenie opłaty za kolejną, pełną godzinę.

Podane kwoty brutto (wystawiamy faktury 0% VAT)